Muntliga nationella prov

Under veckan som gått har alla nior på skolan gjort årets muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Det har varit dagar fyllda med spännande och intressanta diskussioner. Även sexorna är i full gång med att visa sina muntliga färdigheter.

Den skrämmande studiedagen

Vi har haft en hel del studiebesök på Vammarskolan, men inget av dessa – och då har vi haft eminent besök från Gymnastik- och Idrottshögskolan – har gjort oss så nervösa som då vi skulle hålla studiedagen för våra kollegor. Konstigt, faktiskt, men WOW vilken dag det blev! Jag ser verkligen fram emot en uppföljning där vi kanske vågar oss på ett så kallat teach meet där vi delar med oss av erfarenheter och får kraft och inspiration från varandra.