Fransktest i HKK

Det finns fördelar med att vara få. Man kan lättare variera undervisning, examination samt var man befinner sig. Under en tid har nu denna franskgrupp i åk8 arbetat med att lista ut vad ett franskt matrecept betyder. Deras test är att kunna använda de råvaror och följa instruktionerna på riktigt. 

Sedan var HKK-lärare Christer Tingvall behjälplig i bedömningen huruvida eleverna hade lyckats eller ej. Han, liksom jag, var mycket nöjda. Snyggt jobbat!

Nous sommes Vammar !